سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 136


راهنما
دعوت دوستان

سوال 136 | ۲۰ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


چند سه تایی مرتب از اعداد طبیعی مثل  در رابطه ی  صدق می کنند؟
 

پاسخ

  

10

    می توانند سه عدد 3 ، 3 و 3 باشند یا 2، 3 و 6 و یا 4، 4 و 2 . ولی حالا باید تعداد حالت ها را حساب کنیم.                                                                                              
                                                                        
                                                                                                 10 حالت  جمع

برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 1 با 0:0:39
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 2 با 0:0:40
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 3 با 0:0:46
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه