سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 754


راهنما
دعوت دوستان

سوال 754 | ۲۹ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:22

میانگین زمان پاسخ دهی


دو دوچرخه سوار می‌خواهند دور میدانی دایره‌ای شکل مسابقه بدهند. دوچرخه سوار اول دور میدان رادر 6 دقیقه ودوچرخه سوار دوم دور همین میدان رادر 4 دقیقه دور می‌زند. این دو دوچرخه سوار مدتی پس از آنکه همزمان از یک نقطه شروع به حرکت کردند، به هم دیگر رسیدند و از کنار هم عبورکردند. از زمان آغاز حرکت تا زمانی که این اتفاق برای دومین بار رخ بدهد، چند دقیقه طول می‌کشد؟
 

پاسخ

  

24

 ابتدا ک.م.م دو عدد 4 و 6 را محاسبه می‌کنیم تا معلوم شود دودوچرخه سوار چه زمانی پس از شروع برای اولین باز از یکدیگر عبور کرده‌اند:
 
بنابراین این دو دوچرخه سوار 12 دقیقه پس از آغاز برای بار اول و پس از  دقیقه برای بار دوم از کنار هم عبور کردند.

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 2 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

24؟

ارسال دیدگاه