سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 767


راهنما
دعوت دوستان

سوال 767 | ۱۲ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
سطح و حجم
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


8 مکعب کوچک هم‌اندازه را در کنار هم طوری قرار داده‌ایم که مکعب بزرگی ایجاد شود. اگر مکعب بزرگ را با کاغذ کادو جلد کنیم، چند مکعب کوچک با سطح زیرین مکعب بزرگ در تماس هستند؟
 

پاسخ

  

4

 ابعاد مکعب بزرگ  خواهد بود، 4 مکعب کوچک سطح زیرین مکعب بزرگ را تشکیل می‌دهند.
 

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 2 با 0:0:36
1 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11

ارسال دیدگاه