سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 773


راهنما
دعوت دوستان

سوال 773 | ۱۸ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:26

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت مقابل چیست؟                                         
   

پاسخ

  

1

 
                       

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:22
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:35
22 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 4 با 0:0:48
11 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه