سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 144


راهنما
دعوت دوستان

سوال 144 | ۲۹ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای حقیقی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


با فرض  حاصل عبارت زیر کدام است؟                         
 

پاسخ

  

1/4

با جایگذاری مقادیر  در عبارت فوق داریم:                                   
 

برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 1 با 0:0:49
2 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:49

ارسال دیدگاه