سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 797


راهنما
دعوت دوستان

سوال 797 | ۱۳ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:23

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع سه عدد زوج متوالی همواره بر کدام عدد بخش پذیر است؟  
 

پاسخ

  

6

    بر 6 بخش پذیر است.                                         
 

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:21
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 2 با 0:0:21
11 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 3 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 4 با 0:0:33
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 5 با 0:0:44
3 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه