سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 803


راهنما
دعوت دوستان

سوال 803 | ۱۹ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


با سکه‌های 25 تومانی و 50 تومانی به چند حالت می‌توان 200 تومان درست کرد به طوری که از هر سکه حداقل یک بار استفاده شود؟

پاسخ

  

3برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
22 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:22
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 3 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه