سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 815


راهنما
دعوت دوستان

سوال 815 | ۳۱ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
استدلال و اثبات در هندسه
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:32

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، . اندازه‎ زوایه ‎ی چند درجه است؟ ضلع‎های مشخص شده با هم برابرند.

 

پاسخ

  

58

                متساوی الساقین
             
               
از طرفی   زاویه‌ی خارجی است. پس می‌توان نوشت:
                                                                                                 
                                   

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:43
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 2 با 0:0:57
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 3 با 0:1:0
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه