سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 817


راهنما
دعوت دوستان

سوال 817 | ۰۲ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
بردار و مختصات
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


همه ی پاره خط های تولید شده توسط نقاط زیر را در نظر بگیرید. چند پاره خط محور طول ها را قطع می کند؟
 
 

پاسخ

  

10

نقاطی که دارای عرض منفی هستند پایین محور x ها هستند، که دو نقطه چنین اند و بقیه ی نقاط که عرض مثبت دارند بالای محور x ها هستند: پنج نقطه چنین هستند.
هر نقطه از گروه اول را به هر نقطه از گروه دوم وصل کنیم، محور طول ها را قطع می کند:                

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:22
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 4 با 0:0:54
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 5 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه