سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 840


راهنما
دعوت دوستان

سوال 840 | ۲۵ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


30% عددی برابر است با   عدد 240،  آن عدد کدام است؟

پاسخ

  

600

 ابتدا  عدد 240 را محاسبه می‌کنیم:                                                                          
حالا باید عدد 180 را برابر 30 درصد قرار دهیم تا عدد اصلی پیدا شود.


برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:21
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 2 با 0:0:21
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 4 با 0:0:33
9 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 5 با 0:0:34
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 6 با 0:0:37
5 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه