سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 844


راهنما
دعوت دوستان

سوال 844 | ۲۹ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:30

میانگین زمان پاسخ دهی


وحید، سعید، مجید و حمید درباره‌ی یک عدد مشخص صحبت می‌کردند. وحید: «این عدد 9 است.» سعید: «این عدد یکی از اعداد 2، 3، 5 یا 7 است.» مجید: «این عدد زوج است.» حمید: «این عدد 15 است.» اگر از بین وحید و سعید فقط یک نفر راست گفته باشد و از بین مجید و حمید نیز فقط یک نفر راست گفته باشد،‌این عدد کدام است؟                                                                        

پاسخ

  

2

از راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب استفاده می‌کنیم:
اگر وحید راست گفته باشد، مجید و حمید هر دو دروغ گفته‌اند که این با صورت مسئله تناقض دارد. پس سعید راست گفته است و گفته‌ای او با گفته‌ی مجید مطابقت دارد نه حمید. بنابراین عدد موردنظر 2 می‌باشد.

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 1 با 0:0:35
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 2 با 0:0:55
5 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:1:0
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه