سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 860


راهنما
دعوت دوستان

سوال 860 | ۱۴ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:30

میانگین زمان پاسخ دهی


کوچک‌ترین عضو مجموعه‌یکدام است؟        
 

پاسخ

  

64

کم‌ترین مقدار برای زمانی حاصل می‌شود که عددی کوچک و نیز عددی کوچک باشد پس با انتخاب و کوچک‌ترین عضو مجموعه‌ی حاصل می‌شود:                   

ارسال دیدگاه