سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 148


راهنما
دعوت دوستان

سوال 148 | ۰۲ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


هنگامه کوچولو می‌خواهد عددی 2 رقمی‌ را به مادرش بگوید که حاصل ضرب رقم‌های آن برابر است با 24. حاصل جمع رقم‌های کوچک‌ترین عددی که او می‌تواند بگوید کدام است؟  

پاسخ

  

11

 دو عدد تک رقمی که حاصل ضرب آنها برابر 24 باشد  (3 و 8 ) که دو عدد 38 و83 رو تشکیل می دهد و هم (4 و 6 ) که دوعدد 46 و 64 را تشکیل می دهد بنابراین کوچکترین عدد 38 می باشد که جمع ارقام آن برابر با 11 است

ارسال دیدگاه