سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 800


راهنما
دعوت دوستان

سوال 800 | ۱۶ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ضابطه یک تابع باشد، کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

در ضابطه داده شده در هر دو ضابطه استفاده شده است، پس باید محاسبه شده از هر دو ضابطه با هم برابر باشند، در نتیجه:
 
نکته: اگر در توابع چند ضابطه ای، دامنه ها دارای اشتراک باشند، باید مقدار ضابطه ها در آن نقطه مشترک با هم برابر باشند.

برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 1 با 0:0:42
9 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 2 با 0:0:47
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 3 با 0:0:50
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 4 با 0:0:50
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 5 با 0:0:51
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه