سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 808


راهنما
دعوت دوستان

سوال 808 | ۲۴ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر هر دو ریشه‌ی معادله‌ی  برابر صفر باشد،   کدام است؟
 

پاسخ

  

1

 برای آن که هر دو ریشه‎‌ی معادله صفر باشد، باید  و  صفر باشند. بنابراین:


برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 1 با 0:0:45
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 2 با 0:0:46
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 3 با 0:0:47
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 4 با 0:0:47
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 6 با 0:0:52
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 7 با 0:0:53
4 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 8 با 0:0:56
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه