سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 150


راهنما
دعوت دوستان

سوال 150 | ۰۴ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
دایره ها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر  بر دایره مماس است. اندازه چقدر است؟  

 

پاسخ

  

53

 با توجه به این نکته که  بر دایره مماس است. بنابراین زاویه  .
در نتیجه :                        

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:24
147 بار نفر اول
387 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 2 با 0:0:49
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:49

ارسال دیدگاه