سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 158


راهنما
دعوت دوستان

سوال 158 | ۱۲ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:51

میانگین زمان پاسخ دهی


طول زمین فوتبال 60 متر و عرض آن 25 متر است. می‌خواهیم با فاصله‌ی 2 متر از هر طرف زمین، سکوی تماشاگران را بنا کنیم. به‌این ترتیب مساحت مستطیل جدید چند مترمربع از مساحت زمین فوتبال بیشتر خواهد بود؟

پاسخ

  

356برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 1 با 0:0:46
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 2 با 0:0:56
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:56

ارسال دیدگاه