سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 160 | ۱۴ تیر ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

11

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

9

 
حل: اعداد داخل دایره ی مرکزی از جمع اعداد دو دایره ی کناری به دست آمده اند:
 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر اول (با 0:0:38)
41 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر دوم (با 0:0:53)
2 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر سوم (با 0:0:55)
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه