سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 166


راهنما
دعوت دوستان

سوال 166 | ۲۰ تیر ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

0

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

0

تعداد نادرست

0:0:0

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

16

حل: در هر دایره عدد سمت راست، ربع مجموع دو عدد دیگر است:
 

ارسال دیدگاه