سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 171


راهنما
دعوت دوستان

سوال 171 | ۲۵ تیر ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


درشکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

8

حل: مجموع دو ستون سمت چپ دو دایره ی بالایی در ستون سمت چپ دایره ی پایینی سمت چپ و اختلاف آنها در ستون سمت چپ دایره ی پایینی سمت راست قرار داده شده است.

 مجموع دو ستون سمت راست دو دایره ی بالایی در ستون سمت راست دایره ی پایینی سمت راست و اختلاف آنها در ستون سمت راست دایره ی پایینی سمت چپ قرار داده شده است.

 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:25
147 بار نفر اول
387 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 2 با 0:0:43
3 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهروژینا صبور حسینی

روژینا صبور حسینی

نفر 3 با 0:0:47
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 4 با 0:0:50
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه