سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 171 | ۲۵ تیر ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


درشکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

8

حل: مجموع دو ستون سمت چپ دو دایره ی بالایی در ستون سمت چپ دایره ی پایینی سمت چپ و اختلاف آنها در ستون سمت چپ دایره ی پایینی سمت راست قرار داده شده است.

 مجموع دو ستون سمت راست دو دایره ی بالایی در ستون سمت راست دایره ی پایینی سمت راست و اختلاف آنها در ستون سمت راست دایره ی پایینی سمت چپ قرار داده شده است.

 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر اول (با 0:0:25)
41 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر دوم (با 0:0:43)
3 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهروژینا صبور حسینی

روژینا صبور حسینی

نفر سوم (با 0:0:47)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر چهارم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه