سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 169


راهنما
دعوت دوستان

سوال 169 | ۲۳ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


دامنه تابع شامل چند عدد صحیح است؟
 

پاسخ

  

3

 

این بازه شامل اعداد صحیح است.

برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 1 با 0:0:39
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 2 با 0:0:44
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 3 با 0:0:47
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 5 با 0:0:50
3 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 6 با 0:0:51
7 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 7 با 0:0:51
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 8 با 0:0:52
2 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه