سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 873


راهنما
دعوت دوستان

سوال 873 | ۲۷ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

6

حاصل ضرب  را ساده و مخرج کسر  را گویا و  را ساده می‌کنیم: 

برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 1 با 0:0:40
3 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 2 با 0:0:45
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:46
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 4 با 0:0:56
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه