سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 904


راهنما
دعوت دوستان

سوال 904 | ۲۷ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  و  ، مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

5
 

برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 1 با 0:0:46
3 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 2 با 0:0:48
7 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 3 با 0:0:49
9 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 4 با 0:0:50
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 5 با 0:0:51
12 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 6 با 0:0:55
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 7 با 0:0:56
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه