سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 179 | ۰۲ مرداد ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

33

حل: عدد داخل هر مربع با مجموع دو عدد مربع های زیر آن برابر است:

 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر اول (با 0:0:11)
47 بار نفر اول
121 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر دوم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر سوم (با 0:0:49)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر چهارم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر پنجم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه