سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 182


راهنما
دعوت دوستان

سوال 182 | ۰۵ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر بدانیم پدر و مادر هر دو دارای نرمه گوش آزاد هستند و بدانیم فرزند اول دارای نرمه گوش پیوسته است، احتمال این که فرزند دوم نیز نرمه گوش پیوسته داشته باشد، چقدر است؟
 

پاسخ

  

1/4

وقتی پدر و مادر هر دو نرمه گوش آزاد دارند پس برای فرزندان هر حالت از 4 حالت امکان دارد رخ دهد. پس احتمال این که فرزندی نرمه گوش پیوسته داشته باشد و نرمه گوش آزاد داشته باشد است، با توجه به وضعیت پدر و مادر که هر دو دارای نرمه گوش آزاد هستند، پس حلت نرمه گوش فرزندان مستقل از هم بوده و داریم:
  

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:25
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 2 با 0:0:41
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 3 با 0:0:47
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 4 با 0:0:48
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 5 با 0:0:48
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 6 با 0:0:51
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 7 با 0:0:52
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه