سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 187


راهنما
دعوت دوستان

سوال 187 | ۱۰ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

54

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


دو تاس را با هم پرتاب می کنیم، می دانیم مجموع آن ها 5 یا 10 آمده است. چقدر احتمال دارد که هر دو عدد رو شده زوج نباشند؟
 

پاسخ

  

5/7

اگر، پیشامد آن باشد که مجموع دو تاس 5 یا 10 آمده باشد و، پیشامد زوج نبودن عددهای دو تاس باشد، آن گاه:
 
حال پیشامد زوج بودن همزمان عددهای هر دو تاس است، پس:
 
و در نتیجه. بنابراین:
 
راهبرد 1
 
با توجه به نمودار وِن داریم:             
 

برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 1 با 0:0:44
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 2 با 0:0:47
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 3 با 0:0:53
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 4 با 0:0:54
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 5 با 0:0:55
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 6 با 0:0:56
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 7 با 0:0:56
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه