سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 193


راهنما
دعوت دوستان

سوال 193 | ۱۶ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  برابر کدام است؟   
 

پاسخ

  

0

ابتدا مخرج هر کدام از کسرها را تجزیه و کسرها را ساده می‌کنیم: 
 
حالا مخرج مشترک می‌گیریم:                                                                                                                                                                   

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:38
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 2 با 0:0:47
1 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 3 با 0:0:50
8 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 4 با 0:0:51
3 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 5 با 0:0:51
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه