سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 193 | ۱۶ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  برابر کدام است؟   
 

پاسخ

  

0

ابتدا مخرج هر کدام از کسرها را تجزیه و کسرها را ساده می‌کنیم: 
 
حالا مخرج مشترک می‌گیریم:                                                                                                                                                                   

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر اول (با 0:0:38)
26 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر دوم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر سوم (با 0:0:50)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر چهارم (با 0:0:51)
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر پنجم (با 0:0:51)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه