سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 188


راهنما
دعوت دوستان

سوال 188 | ۱۱ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


بازی هرم چین چنین انجام می شود. عدد هر خانه برابر است با مجموع دو خانه ی زیر آن. مثلاً در شکل زیر  . اگر مجموع اعداد سطر سوم برابر 17 باشد، مقدار a برابر است با: 

 

پاسخ

  

5

                                                   
                                                  

ارسال دیدگاه