سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 192 | ۱۵ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، حاصل  کدام است؟   
 

پاسخ

  

25

 می توان فرض کرد:
                                                                                                           

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر اول (با 0:0:33)
41 بار نفر اول
79 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
5 ماه پیش
0 0

جواب ۱۰۰ هست

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، خیر
جواب 25 می شود

ارسال دیدگاه