سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 194


راهنما
دعوت دوستان

سوال 194 | ۱۷ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، نسبت  برابر است با:
 

پاسخ

  

-23/4

                                                                   

ارسال دیدگاه