سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 204


راهنما
دعوت دوستان

سوال 204 | ۲۷ مرداد ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

6

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

2

حل: اعداد داخل دایره ی سمت راست پایینی از جمع اعداد داخل سه دایره ی دیگر (در قسمت های مشابه) به دست آمده است:

 

برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 1 با 0:0:47
3 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 2 با 0:0:50
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:49

ارسال دیدگاه