سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 227 | ۱۹ شهریور ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

6

حل: عدد داخل هر مربع، میانگین دو عدد مربع های زیر آن است:

 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر اول (با 0:0:13)
44 بار نفر اول
95 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر دوم (با 0:0:18)
6 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر سوم (با 0:0:49)
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه