سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 229


راهنما
دعوت دوستان

سوال 229 | ۲۱ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل جمع مقابل ، برابر است با:

پاسخ

  

4برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 1 با 0:0:47
2 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:48
147 بار نفر اول
386 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه