سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 229 | ۲۱ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل جمع مقابل ، برابر است با:

پاسخ

  

4برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر اول (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر دوم (با 0:0:48)
41 بار نفر اول
79 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه