سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 231 | ۲۳ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:51

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل ضرب دو عدد طبیعی 60 و تفاضل آن‌ها 7 می‌‌باشد. مجموع آن دو عدد، کدام است؟

پاسخ

  

17برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر اول (با 0:0:46)
41 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهایلیا رضوی

ایلیا رضوی

نفر دوم (با 0:0:50)
4 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر سوم (با 0:0:51)
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:49
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر چهارم (با 0:1:1)
6 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه