سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 233


راهنما
دعوت دوستان

سوال 233 | ۲۵ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

18

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


صفحه‌‌ی کاغذی به شکل مستطیل 9بار پشت سر هم و از وسط تا می‌‌شود، پس از آن، صفحه‌‌ی کاغذ به حالت اول باز می‌‌شود. در این وضع، بر اثر خط‌‌های «تا» مستطیل‌‌های روی کاغذ مشاهده می‌‌شود. تعداد این مستطیل‌ها چند تاست؟

پاسخ

  

512برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 1 با 0:0:48
2 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:48
ستایش  اربابی رشید  ستایش اربابی رشید
پاسخ
1 سال پیش
20 0

ستایش اربابی رشید

ارسال دیدگاه