سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 235


راهنما
دعوت دوستان

سوال 235 | ۲۷ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
20,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:1:20

میانگین زمان پاسخ دهی


دو خط موازی را در نظر بگیرید که روی هر خط 7 نقطه وجود دارد. با تمام این نقاط چند، مثلث می توان ساخت؟

پاسخ

  

294

 
هستی فیروزنیا  هستی فیروزنیا
پاسخ
1 سال پیش
19 0

294

ارسال دیدگاه