سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 237


راهنما
دعوت دوستان

سوال 237 | ۲۹ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:1:7

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به مجموعه‌های زیر، تعیین کنید حاصل کدام است؟       

پاسخ

  

1/10

                                                                    

ارسال دیدگاه