سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 249


راهنما
دعوت دوستان

سوال 249 | ۱۰ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

4

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:1:30

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، اندازه‌ی ضلع BC کدام است؟ (جواب به صورت اعشاری)                             

 

پاسخ

  

22.3

ارتفاع AH را می‌کشیم که مثلث قائم الزاویه ای وجود داشته باشد که بتوانیم از کسینوس زوایا استفاده کنیم. حالا در مثلث‌های قائم الزاویه‌ی داریم:
                       

پس کل ضلع BC برابر است با:                                  
 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:1:0
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسید عارف رضوی

سید عارف رضوی

نفر 2 با 0:1:6
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر 3 با 0:1:32
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14

ارسال دیدگاه