سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 1 | ۱۷ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

0

تعداد نادرست

0:0:19

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت روبه رو کدام است؟                             

پاسخ

  

-2

(گزینه 1) ابتدا حاصل کروشه را به دست می‌آوریم، سپس جواب کروشه‌ی اول را بر جواب کروشه‌ی دوم تقسیم می‌کنیم.


برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر اول (با 0:0:10)
1 بار نفر اول
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهکارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی

نفر دوم (با 0:0:15)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهآرمان حاتمی

آرمان حاتمی

نفر سوم (با 0:0:23)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهامین اکبری

امین اکبری

نفر چهارم (با 0:0:36)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
9691315253  9691315253
پاسخ
1 سال پیش
1 1

درست

ارسال دیدگاه