سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 268


راهنما
دعوت دوستان

سوال 268 | ۲۹ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر یک عدد چهار رقمی و بدون تکرار ارقام و به طور تصادفی با اراقام 1،...، 3، 4، 5 و 6 بسازیم. احتمال آن که رقم های عدد ساخته شده، صعودی باشند، کدام است؟
 

پاسخ

  

1/24


اگر از 6 رقم، 4 رقم انتخاب کنیم، تنها یک عدد می توان نوشت که ارقام آن صعودی باشند، بنابراین:
 
بنابراین:                                                                                        

برنده مسابقهپارسا مصطفوی

پارسا مصطفوی

نفر 1 با 0:0:38
7 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:14
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 2 با 0:0:43
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 3 با 0:0:46
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 4 با 0:0:47
2 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 5 با 0:0:52
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه