سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 3 | ۱۹ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموعه‌ی چند عضو دارد؟            

پاسخ

  

2

مجموعه‌ی  A شامل ۲ عضو است:                                      

برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر اول (با 0:0:36)
1 بار نفر اول
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر دوم (با 0:0:38)
2 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر سوم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه