سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 303 | ۰۴ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

1

رابطه‌ی خاصی برای  به ذهنمان نمی‌رسد، پس بهتر است مخرج مشترک بگیریم:برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:29)
58 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر دوم (با 0:0:34)
26 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر سوم (با 0:0:43)
4 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر چهارم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر پنجم (با 0:0:48)
3 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه