سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 6 | ۱۱ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
وارون تابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


ضابطه تابع وارون تابع به صورت است. مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

3

از تساوی مقدار را برحسب به دست می آوریم:

بنابراین و در نتیجه و.

برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر اول (با 0:0:22)
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهنگین امامی

نگین امامی

نفر دوم (با 0:0:33)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر سوم (با 0:0:35)
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر چهارم (با 0:0:38)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه