سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 338 | ۰۹ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای چه مقدار، معادله ی  دارای جواب مضاعف  است؟
 

پاسخ

  

1

راه حل اول: در یک معادله ی درجه ی 2، اگر باشد، معادله ریشه ی مضاعف دارد:
 
 قابل قبول نیست (چون معادله درجه ی 2 نمی شود)، پس  است.
می دانیم  ریشه ی معادله است:
 
راه حل دوم:
اگر یک معادله ی درجه ی 2 ریشه ی مضاعف داشته باشد، می توان آن را به شکل  نوشت (مثلاً  .
با فرض اینکه ریشه ی معادله  است، داریم:
 

برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر اول (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر دوم (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر سوم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر چهارم (با 0:0:49)
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر پنجم (با 0:0:49)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه