سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 335 | ۰۶ دی ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارش شکل ها
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، چند مثلث وجود دارد؟

 

پاسخ

  

24

حل: در شکل ۸ مثلث یک قسمتی، ۱۰ مثلث دو قسمتی، ۶ مثلث چهار قسمتی و در مجموع ۲۴ مثلث وجود دارد.


برنده مسابقهسارینا غفوری

سارینا غفوری

نفر اول (با 0:0:31)
2 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهبهار اخلاقی

بهار اخلاقی

نفر دوم (با 0:1:3)
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمهدیه رفیق

مهدیه رفیق

نفر سوم (با 0:1:35)
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16

ارسال دیدگاه