سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 337 | ۰۸ دی ۹۹

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارش شکل ها
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، چند مثلث وجود دارد؟

 

پاسخ

  

28

حل: در شكل ۷ مثلث یک قسمتی، ۸ مثلث دو قسمتی، ۴ مثلث سه قسمتی، ۲ مثلث چهار قسمتی، ۳ مثلث پنج قسمتی، ۴ مثلث شش قسمتی و در مجموع ۲۸ مثلث وجود دارد.


برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر اول (با 0:0:24)
41 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
3 هفته پیش
4 3

پرگاس مثل همیشه عالی❤❤❤❤

تیم پشتیبانی پرگاس

پیروز پریا عزیز و دوست داشتنی

ارسال دیدگاه