سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 53 | ۲۸ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ، a کدام است؟
 

پاسخ

  

4

 


با فرض  داریم         
چون  ، پس مقدار t مثبت است، پس t=2 قابل قبول است:;
 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:12)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:15)
71 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهکارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی

نفر سوم (با 0:0:21)
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر چهارم (با 0:0:40)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر پنجم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه