سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 53


راهنما
دعوت دوستان

سوال 53 | ۲۸ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ، a کدام است؟
 

پاسخ

  

4

 


با فرض  داریم         
چون  ، پس مقدار t مثبت است، پس t=2 قابل قبول است:;
 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:12
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:15
85 بار نفر اول
160 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهکارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی

نفر 3 با 0:0:21
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 4 با 0:0:40
3 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 5 با 0:0:44
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 6 با 0:0:44
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه