سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 20


راهنما
دعوت دوستان

سوال 20 | ۰۷ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


عددی به صورت  نوشته شده است. برای آن که این عدد پنج رقمی بر 3 قابل قسمت باشد، بیشترین مقدار  کدام است؟ 
 

پاسخ

  

18

             1+3+5+x+y=9+x+y       داریم
پس باید مضرب 3 باشددر نتیجه حداکثر  برابر است با 18

برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 1 با 0:0:39
1 بار نفر اول
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه