سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 381


راهنما
دعوت دوستان

سوال 381 | ۲۲ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
لگاریتم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  و  ، آن گاه لگاریتم  در پایه‌ی 8 کدام است؟
 

پاسخ

  

4

 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:13
39 بار نفر اول
130 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:19
49 بار نفر اول
69 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:19
79 بار نفر اول
148 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 4 با 0:0:47
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 5 با 0:0:49
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 6 با 0:0:50
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه