سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 381 | ۲۲ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
لگاریتم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  و  ، آن گاه لگاریتم  در پایه‌ی 8 کدام است؟
 

پاسخ

  

4

 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:13)
18 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر دوم (با 0:0:19)
15 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر سوم (با 0:0:19)
61 بار نفر اول
105 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر چهارم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر پنجم (با 0:0:49)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه