سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 381


راهنما
دعوت دوستان

سوال 381 | ۲۲ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع لگاریتمی و ویژگی های آن
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  و  ، آن گاه لگاریتم  در پایه‌ی 8 کدام است؟
 

پاسخ

  

4

 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:13
104 بار نفر اول
242 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:19
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:19
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 4 با 0:0:47
2 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 6 با 0:0:50
5 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه