سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 9 | ۱۴ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل مقابل خط در نقطه ای به طول و خط در نقطه ای به طول 4 بر نمودار تابع مماس است. مقدار چقدر است؟

پاسخ

  

-1/3

 
مقدار برابر با شیب خط مماس بر نمودار تابع در نقطه به طول است، یعنی برابر با شیب خط است. از طرف دیگر، خط از نقطه های و می گذرد. بنابراین شیب آن برابر با است. در نتیجه. همچنین، مقدار برابر با شیب خط مماس بر نمودار در نقطه، یعنی شیب خط است. چون شیب این خط صفر است، پس. به این ترتیب،


برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر اول (با 0:1:24)
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
سارا بداغی  سارا بداغی
11 ماه پیش
0 0

من زدم منفی یک سوم :/

ارسال دیدگاه